Algemene contactgegevens

Adres

Liesbeth Homans, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner
Email
kabinet.homans@vlaanderen.be
Fax
02 552 69 01
Telefoon
02 552 69 00

Organogram

Liesbeth Homans

Bevoegdheden

is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein kanselarij en bestuur, met uitzondering van de coördinatie van Brussel en de Vlaamse Rand
  • het protocol
  • het beleidsveld woonbeleid
  • het beleidsveld sociale economie
  • de coördinatie van het armoedebeleid