Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be
Email
binnenland@vlaanderen.be
Email
bbcgop@vlaanderen.be
Fax
02 553 43 01
Telefoon
02 553 40 21

Contactpersonen

Waarnemend afdelingshoofd

Van Dooren Bart

Bevoegdheden

De afdeling Lokale Financiën heeft als opdracht:

  • de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie in verband met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen en de financiële stromen (fondsen, infrastructuursubsidies, de lokale fiscaliteit)
  • het kenniscentrum voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen
  • het bestuurlijk toezicht op meerjarenplannen, budgetten, jaarrekeningen, overrulingen, herschikkingen van leningen van de lokale besturen en de lokale fiscaliteit
  • de permanente monitoring van de financiële toestand van de besturen (knipperlichtenrapportering, ESR-rapportering, waarborgenregeling)
  • de controle op subsidies voor stedenbeleid, inburgering en integratie
  • het beheer van de financiële stromen naar de lokale besturen, meer bepaald van de fondsen en van de infrastructuursubsidies.