Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be
Email
binnenland@vlaanderen.be
Fax
02 553 43 01
Telefoon
02 553 14 15

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Pijpops Nicole

Bevoegdheden

De afdeling Lokale Organisatie en Werking heeft als opdracht:

 • beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:
  • de organisatie en werking van de lokale besturen (gemeenten, stadsdistricten, OCMW's, provincies)
  • de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen
  • lokale participatie van de burger
  • de openbaarheid van bestuur bij lokale besturen
  • diverse ruimtegebonden aangelegenheden, zoals overheidsopdrachten en patrimonium, gesubsidieerde infrastructuur, PPS-constructies, begraafplaatsen en lijkbezorging, onteigeningen en buurtwegen
 • dossierbehandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen met betrekking tot bovenvermelde materies
 • de behandeling van klachten over buurtwegen, ruimtelijke ordening en milieu
 • de behandeling van onteigeningen door gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome bedrijven.