Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be
Email
binnenland@vlaanderen.be
Fax
02 553 43 01
Telefoon
02 553 13 39

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Vanmarcke Bruno

Bevoegdheden

De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel:

  • staat in voor beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:
    • de lokale samenwerking en verzelfstandiging
    • het lokaal personeelsbeleid
    • en het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen
  • oefent het bestuurlijk toezicht uit op de lokale besturen in deze materies
  • ondersteunt de Beroepscommissie Tuchtzaken (lokale en provinciale personeelsleden) en het comité C
  • behandelt de aanvraagdossiers voor toekenning van eretekens en eretitels voor het personeel en de mandatarissen van de lokale besturen.