De Nationale Bank van België (NBB) is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert de volgende taken uit:

  • deelnemen aan de bepaling en de uitvoering van het Europese monetaire beleid
  • uitgifte van biljetten en munten
  • verzamelen, opstellen, analyseren en verspreiden van economische en financiële informatie.
  • financieel toezicht en handhaving van een efficiënt en betrouwbaar financieel stelsel
  • dagelijks beheer van het Rentenfonds.

Daarnaast biedt de NBB dienstverlening aan particulieren, scholen, de financiële sector en andere centrale banken.

Contactgegevens

Adres

Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
02 221 31 00