Algemene contactgegevens

Adres

Participatiefonds

de Lignestraat 1, 1000 Brussel, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 210 87 79

Bevoegdheden

Het federale Participatiefonds was een openbare kredietorganisatie die voordelige kredieten toekende aan zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, kleine ondernemingen, starters en werkzoekenden. Daarnaast leverde het allerlei administratieve, technische en financiële diensten aan andere, voornamelijk openbare of semi-openbare, instellingen.

Door de zesde staatshervorming zijn sinds 1 juli 2014 alleen de gewesten bevoegd voor de toekenning van nieuwe kredieten:

Sinds 1 juli 2014 is het federale Participatiefonds in vereffening. De afsluiting is voorzien voor 30 juni 2022. Voortaan beperkt de activiteit van het federale Participatiefonds zich tot de kredieten en participaties die voor die datum toegestaan of beslist werden.