Algemene contactgegevens

Adres

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Email
kabinet.muyters@vlaanderen.be
Fax
02 552 61 01
Telefoon
02 552 61 00

Organogram

Philippe Muyters

Bevoegdheden

is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie
  • het beleidsveld werkgelegenheid
  • het beleidsveld professionele vorming
  • het beleidsveld sport.