Algemene contactgegevens

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
planning.coordinatie@vlaanderen.be
Fax
02 553 79 25
Telefoon
02 553 79 22

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Claeyssens Ethel

Bevoegdheden

  • staat in voor de opmaak van de tactische en operationele planning
  • verzorgt het woordvoerderschap van het agentschap
  • staat in voor de interne en externe communicatie namens het agentschap en de coördinatie van de communicatie over projecten.
  • werkt het personeels-, kwaliteits-, preventie & veiligheids-, milieu & natuur en ICT-beleid uit
  • ondersteunt de territoriale afdelingen bij de opmaak van het investerings- en onderhoudsprogramma en bewaakt de realisatie ervan
  • staat in voor de organisatie van de wegeninspectie, de districtswerking en winterdienst