Het Rekenhof is belast met de externe controle op de begroting en de boekhoudkundige en financiële verrichtingen van:

  • de federale staat
  • de regionale overheden (gemeenschappen en gewesten)
  • de openbare instellingen die van bovenstaande overheden afhangen
  • en de provincies.

De controle op de gemeenten behoort niet tot de bevoegdheid van het Rekenhof.

Aangifte mandaten

Politici moeten elk jaar hun bezoldigde en niet-bezoldigde mandaten aangeven bij het Rekenhof. Het Rekenhof publiceert de aangegeven mandaten in het Belgisch Staatsblad. Meer informatie en de link naar de meest recente aangifte(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Rekenhof.

Contactgegevens

Adres

Rekenhof

Regentschapsstraat 2, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
02 551 86 22