Algemene contactgegevens

Adres

Chrysalisgebouw

Wetstraat 34, 1040 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://www.serv.be
Email
serv@serv.be
Telefoon
02 20 90 111
Telefoon
02 20 90 111

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Kerremans Pieter

Communicatieverantwoordelijke

Muys Leen

Communicatieverantwoordelijke

Muys Leen

Personeelsverantwoordelijke

Reyniers Anne

Adjunct-administrateur-generaal

Coppen Helga

Vertrouwenspersoon

Valcke Mieke

Bevoegdheden

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse sociale partners (werkgevers en werknemers) samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema's. Het uitgangspunt is altijd sociaal-economisch. De SERV geeft advies op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief.

De SERV:

  • bepaalt het gezamenlijke standpunt en formuleert aanbevelingen en adviezen voor de Vlaamse Regering over sociaal-economische aangelegenheden
  • werkt samen met sociale partners, sectoren, bedrijven en experten aan de ontwikkeling en implementatie van de beroepen- en competentiedatabank ‘Competent’
  • bouwt de Stichting Innovatie & Arbeid uit tot een kenniscentrum op het gebied van organisatorische en technologische veranderingen in relatie tot arbeid in Vlaanderen
  • coördineert de werking van de Vlaamse Havencommissie (VHC) en de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC)

Daarnaast is de SERV strategische adviesraad (SAR) voor de beleidsthema's werk en sociale economie (WSE), economie (EWI), energie (LNE) en algemeen regeringsbeleid (KB).