Algemene contactgegevens

Adres

Sport Vlaanderen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner
Email
info@sport.vlaanderen
Telefoon
02 209 45 11
Website
http://www.sport.vlaanderen

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Paquay Philippe

Algemeen directeur

Rowe Paul

Public relations

Wagemans Ron

Communicatieverantwoordelijke

Vanhoecke Tanja

Data Protection Officer

Soons Johan

Bevoegdheden

  • uitbouw en ter beschikking stellen van sportcentra aan sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, topsporters en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de organisatie van trainingen, stages en wedstrijden
  • organisatie van sportkampen en sportklassen in de sportcentra
  • aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen via de Vlaamse Trainersschool
  • internationale uitwisseling van trainers, sportexperts en topsporters
  • voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau
  • subsidiëring, begeleiding en inspectie van sportfederaties, sportdiensten en andere sportactoren
  • uitvoeren van het Vlaams topsportbeleid
  • uitbouw van een Kenniscentrum Sport
  • adviseren en begeleiden van de uitbouw van sportinfrastructuur in Vlaanderen
  • beleidsgerichte input ter beschikking stellen van de beleidsondersteuning, vanuit de opgebouwde kennis en terreinexpertise