Algemene contactgegevens

Adres

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner
Telefoon
02 553 42 44
Telefoon
02 553 42 45

Contactpersonen

Algemeen directeur

Vrancken An

Bevoegdheden

  • transitie
  • coördinatie van het operationeel overleg
  • optimalisatie en organisatieontwikkeling

De stafdienst coördineert onder meer het project betreffende de afslanking van de bevoegdheden van provincies inzake Cultuur en Jeugd. Dit traject betreft naast de overheveling van instellingen naar lokale besturen enerzijds en naar Vlaanderen anderzijds de overname van een reeks taken en bevoegdheden die gerelateerd zijn aan verschillende afdelingen waaronder erfgoed, jeugd en sociaal-cultureel werk.