Algemene contactgegevens

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20 Bus 8, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 75 86
Email
sid.omgeving@vlaanderen.be

Bevoegdheden

De afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn heeft de volgende taken:

 • de algemene strategie, inhoudelijke coördinatie en ondersteuning van het omgevingsbeleid
 • internationaal beleid:
  • participeren aan bovengewestelijk beleid m.b.t. ruimte, leefmilieu, natuur en energie
  • verzekeren van de omzetting van EU-regelgeving en internationaal recht in Vlaamse regelgeving, ratificeren en rapportering opvolgen
 • beleid en inspectie m.b.t. dierenwelzijn
 • ondersteuning van de organisatie van het Departement Omgeving:
  • communicatie en woordvoerderschap
  • organisatie- en personeelsbeleid
  • financieel beleid, boekhouding en begroting, beheer van fondsen
  • managementrapportering
  • organisatiebeheersing
  • logistiek.