Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
ccvo@vlaanderen.be
Telefoon
02 217 01 12

Bevoegdheden

  • coördineert het crisismanagement en de crisiscommunicatie bij de Vlaamse overheid (CCVO - Crisiscentrum van de Vlaamse overheid)
  • coördineert de organisatiebeheersing en het risicomanagement, inclusief bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM - business continuity management)