Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
http://overheid.vlaanderen.be/communicatie
Telefoon
02 553 61 61
Email
communicatie@kb.vlaanderen.be

Bevoegdheden

 • coördineert het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid en versterkt de expertise op het vlak van:
  • (inter)nationaal merkbeleid en huisstijl
  • integratie communicatie in het beleidsproces
  • regelgeving over overheidscommunicatie
  • communicatieonderzoek
  • planning en aankoop mediaruimte
 • verzorgt het redactiewerk over de beslissingen van de Vlaamse Regering (opent in nieuw venster) ('kort bestek')
 • verleent advies en ondersteuning over interne en externe communicatie van het Departement Kanselarij en Bestuur
 • beheert de intranetsite van het departement en de interne nieuwsbrief
 • organiseert de interne evenementen van het departement.