Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
invoerorafin@kb.vlaanderen.be

Bevoegdheden

Team Financieel Management van het Departement Kanselarij en Bestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie, ondersteuning en opvolging van de interne financiële processen van het departement. Dit omvat de financiële planning (begrotingscyclus), registratie, rapportering, analyse en opvolging.