Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner

Bevoegdheden

  • behandelt rechtszaken over overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid
  • behandelt rechtszaken over aangelegenheden van de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (met uitzondering van de aangelegenheden van de lokale besturen en Publiek Recht).
  • biedt juridische dienstverlening aan de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met betrekking tot het beheren van omniumdossiers (stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen)