Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Website
https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten
Email
gedragsinzichten@vlaanderen.be

Bevoegdheden

  • adviseert de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid over het toepassen van gedragsinzichten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid
  • treedt op als kennis- en ervaringsdelingsplatform
  • coördineert de contacten met wetenschappers, onderzoeksinstellingen en onderzoeksbedrijven met het oog op een meer gestroomlijnde benadering in Vlaanderen en een betere afstemming met de beleidsbehoeften van de Vlaamse overheid
  • neemt voor het Departement Kanselarij en Bestuur het initiatief om 'kennis van gedrag' een aandachtspunt te laten zijn bij de vernieuwing van de steunpunten
  • brengt gedragsinzichten in bij lopende en nieuwe projecten in het eigen departement, en ondersteunt entiteiten in andere beleidsdomeinen om dat te doen, o.a. door de organisatie van info- of vormingsessies en kennisdeling, en door middel van raamovereenkomsten
  • promoot het gebruik van onderzoek rond gedragsverandering in het Vlaamse overheidsbeleid, zorgt voor een betere fundering van communicatie-acties door hersegmentatie, vernieuwingstrajecten, vormingssessies en opleidingen en voorziet ook interne communicatie voor het nodige draagvlak.