Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
bibliotheek@kb.vlaanderen.be
Telefoon
02 553 48 77

Bevoegdheden

Het team Informatiebeheer en digitalisering van het Departement Kanselarij en Bestuur:

 • bepaalt de strategie en ondersteunt de kernprocessen op het vlak van informatiebeheer en digitalisering en beheert de jaarplannen en budgetten die daarvoor worden ingezet. Het team:
  • ondersteunt en coördineert het departementaal informatiebeheer
  • ondersteunt en coördineert het departementaal ICT-beleid
  • ontsluit digitale en gedrukte informatie voor de Vlaamse overheid
  • beheert de databank met de publicaties van de Vlaamse overheid (EBL)
 • speelt een coördinerende en/of ondersteunende rol in de beleidsprojecten waarbinnen digitalisering een belangrijke component is:
  • de digitalisering van de besluitvorming van de Vlaamse Regering
  • de uitbouw van een centraal e-consultatieplatform
  • de digitalisering van de procedures van het Rampenfonds
  • de url- en e-mailstrategie voor de Vlaamse overheid
 • coördineert vanuit zijn expertise de totstandkoming van de digitale werkplek in het departement, zowel via het departementaal document- en archiefbeheer als door de introductie van digitale instrumenten voor samenwerking en communicatie.

Het team werkt zowel voor het eigen departement als voor de Vlaamse overheid.