Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
departement@dar.vlaanderen.be
Fax
02 553 58 63
Telefoon
02 553 59 68

Bevoegdheden

Het team Ondersteuning Center of Government is een interne dienst van Departement Kanselarij en Bestuur. Het team:

  • coördineert parlementaire vragen
  • is verantwoordelijk voor de harmonisering en vernieuwing van het Vlaams bestuursrecht
  • monitort en rapporteert over het regeerakkoord en de kerntakenplannen
  • ondersteunt de politiek-ambtelijke afstemming op niveau van het departement, de relaties met het Vlaams Parlement, het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité lokale besturen, en het Voorzitterscollege
  • volgt de implementatie van het decreet deugdelijk bestuur op
  • houdt toezicht op de realisatie van personeelsbesparing bij het departement
  • begeleidt het toekomsttraject van het Voorzitterscollege en de transitie van het departement naar een zelfsturende netwerkorganisatie en center of government
  • zorgt voor de verbetering van de praktijk adviesverlening en overleg.