Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
communicatie@vlaanderen.be
Telefoon
02 553 55 50

Bevoegdheden

  • ondersteunt de teams van het Departement Kanselarij en Bestuur bij hun dagelijkse werking
  • ondersteunt de organisatie van beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen
  • beheert de subsidiedossiers van beleidsdomeinoverschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van Vlaanderen bevorderen
  • beheert het beleidsdomeinoverschrijdende project Kazerne Dossin.