Algemene contactgegevens

Contactpersonen

Teamverantwoordelijke

Van de Velde Daisy

Bevoegdheden

Het team Ondersteuning Vlaamse Regering en Betekeningen biedt strategische en operationele ondersteuning aan de minister-president en aan de Vlaamse Regering voor haar algemeen beleid en haar dagelijkse werking. Het team is voornamelijk belast met uitvoerende en ondersteunende taken:

  • organisatie van de ondertekening van de besluiten van de Vlaamse Regering en ontwerpdecreten
  • voorbereiding en opvolging van publicatiedossiers voor het Belgisch Staatsblad
  • ontvangst van dagvaardingen en deurwaardersexploten die betekend worden aan het kabinet van de minister-president
  • verwerking van aangetekende zendingen aan het kabinet.