Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
overheidsopdrachten@kb.vlaanderen.be
Telefoon
02 553 58 21

Bevoegdheden

  • coördineert het overheidsopdrachtenbeleid en ondersteunt (beleidsgericht) overheidsopdrachten, PPS en grote (investerings)projecten voor het Departement Kanselarij en Bestuur en Audit Vlaanderen