Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Email
hr.dkb@kb.vlaanderen.be

Bevoegdheden

Team Personeel en Organisatie van het Departement Kanselarij en Bestuur begeleidt en adviseert over:

  • de optimalisering van de werking van het departement op vlak van personeel, organisatieontwikkeling en risicomanagement
  • de ontwikkeling van het departement als zelfsturende netwerkorganisatie en center of government
  • de ontwikkeling, de realisatie en bijsturing van missie, visie, strategie en doelstellingen van DKB
  • de uitwerking, implementatie en bijsturing van personeelsplanning, HR-dienstverlening en –instrumenten, en ondersteunende kaders.