Algemene contactgegevens

Adres

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 58 26
Fax
02 553 59 59
Website
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050
Email
duurzameontwikkeling@vlaanderen.be
Email
transversaalbeleid@kb.vlaanderen.be
Website
http://do.vlaanderen.be

Bevoegdheden

 • ondersteunt de Vlaamse Regering en haar functioneel bevoegde leden op het vlak van het algemeen regeringsbeleid in een transversale of beleidsdomeinoverschrijdende dimensie:
  • coördineert het langetermijnbeleid van de Vlaamse Regering
  • coördineert de ambtelijke samenwerking en het overleg met andere deelstaten
  • coördineert het ambtelijk overleg vluchtelingen
  • betrekt belanghebbenden
  • ondersteunt het overleg met maatschappelijk middenveld en sociale partners
  • coördineert de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord
 • neemt proactief, gecoördineerd deel aan het Europees semester (m.i.v. de Europa 2020-strategie) en volgt het op
 • begeleidt het doelstellingenmanagement voor de Vlaamse overheid
 • initieert, geeft richting aan en coördineert binnen de Vlaamse overheid de uitbouw van transversale beleidsthema's waarvoor het departement verantwoordelijk is: duurzame ontwikkeling, communicatie en het verweven ervan met beleid, gelijke kansen, integratie.

Duurzame onwikkeling

 • organiseert het transitieproces duurzaam wonen en bouwen
 • werkt samen aan een inclusief, gecoördineerd en participatief duurzame-ontwikkelingsbeleid
 • werkt samen met de gefedereerde entiteiten aan een coherent duurzame-ontwikkelingsbeleid
 • stimuleert het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • werkt een Vlaams doelstellingenkader voor 2030 uit op basis van de Visie 2050, de SDG's en het Europees toekomstbeleid (2030).