Algemene contactgegevens

Adres

Trage Wegen vzw

Kasteellaan 349A, 9000 Gent, België

Routeplanner

Kasteellaan 349A, 9000 Gent, België

Routeplanner
Telefoon
09 331 59 20
Fax
09 331 59 18
E-mail
info@tragewegen.be
Website
http://www.tragewegen.be

Bevoegdheden

De koepelvereniging vzw Trage Wegen groepeert meer dan 40 verenigingen, actiegroepen en zelfs regionale landschappen die allen dezelfde bekommernis delen: onze trage mobiliteit.

Trage Wegen vzw ijvert voor de herwaardering van buurtwegen, veldwegen, kerkwegels en jaagpaden in Vlaanderen.

Doelstelling:

 • aandacht vestigen op de teloorgang van trage wegen
 • wijzen op de voordelen en mogelijkheden van trage wegen
 • streven naar een multifunctioneel gebruik van trage wegen in Vlaanderen:
  • voor recreatief gebruik
  • voor natuurontwikkeling
  • als veilige verbindingswegen.

Werking:

 • investeren in trage wegen
 • sensibiliserende en ondersteunende acties opzetten
 • beleidsvoorstellen uitwerken.