Algemene contactgegevens

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 78 01
Email
verkeer.wegsystemen.telematica@vlaanderen.be

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Rycke Geert

Bevoegdheden

 • is verantwoordelijk voor de elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen langs gewestwegen, langs waterwegen en waterlopen, in havens en op regionale luchthavens
 • geeft advies over
  • kruispunten van verschillende types
  • herinrichting van wegen
  • verkeersveiligheid
  • verkeersafwikkeling en incidentmanagement
  • bewegwijzering en signalisatie (verkeerslichten, borden en wegmarkeringen voor bouwplaatsen, in permanente situaties en voor dynamische werking) zowel wat de reglementering, de plaatsing als de materialen betreft
  • het verplaatsen van leidingen
 • verzamelt gegevens en stelt statistieken op over de verschillende verkeersparameters: aantal en soorten voertuigen, snelheden, ongevalgegevens …
 • coördineert de veiligheidsvoorzieningen op de autosnelwegen en de andere gewestwegen
 • coördineert de richtlijnen en reiswegen voor het uitzonderlijk vervoer in het Agentschap Wegen en Verkeer
 • zorgt voor het bedrijfszeker onderhoud en exploitatie van gerealiseerde nieuwbouwinstallaties, meer bepaald de werkhuizen in Mechelen, Sint-Denijs-Westrem, Wevelgem, Oostende en Antwerpen Linkeroever
 • is via het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum 24u op 24u beschikbaar om storingen of averijen aan installaties te registreren en onmiddellijk te laten herstellen (tel: 03 443 63 31 - e-mail: VTC.meldingen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie))
 • verleent advies over standaardbestekken en normering (ook over hydraulische systemen).