Algemene contactgegevens

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://www.vipa.be
Email
vipa@vlaanderen.be
Fax
02 553 34 80
Telefoon
02 553 32 50

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Boom Ivan

Bevoegdheden

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA):

  • geeft investeringssubsidies en overheidswaarborgen aan voorzieningen uit de gezondheids- en welzijnssector om gebouwen op te richten, aan te kopen en te verbouwen, uit te breiden of te leasen, aan ziekenhuizen, voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg, voorzieningen voor ouderen en thuiszorg *, centra voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven en voorzieningen voor personen met een handicap
  • zorgt voor de coördinatie, sturing en regie van publiek-publieke en publiek-private samenwerking van de infrastructuur binnen de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • zorgt voor de bevordering van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak binnen de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 

* met uitzondering van de lokale en regionale dienstencentra kunnen er vanaf 1/1/2015 geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden bij VIPA