Algemene contactgegevens

Adres

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
VIPA

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 34), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://www.vipa.be
Email
vipa@vlaanderen.be
Fax
02 553 34 80
Telefoon
02 553 32 50

Contactpersonen

Afdelingshoofd

De Boom Ivan

Bevoegdheden

  • geeft investeringssubsidies en overheidswaarborgen aan voorzieningen uit de gezondheids- en welzijnssector om gebouwen op te richten, aan te kopen en te verbouwen, uit te breiden: aan ziekenhuizen, voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg, voorzieningen voor ouderen en thuiszorg, centra voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven en voorzieningen voor personen met een handicap
  • draagt bij tot de bevordering van kennis en expertise op financieel en bouwtechnisch vlak wat de realisatie van welzijns- en zorginfrastructuur betreft
  • wijst de middelen die vanuit het Klimaatfonds aan WVG worden toebedeeld toe onder de vorm van investeringsbetoelaging toegewezen aan voorzieningen
  • verzorgt het voorzitterschap en het secretariaat van de Technische Commissie Brandveiligheid (ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen en kinderopvang)