Algemene contactgegevens

Adres

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel, België

Routeplanner
Telefoon
02 553 83 50
Email
vpo.omgeving@vlaanderen.be

Bevoegdheden

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving bundelt activiteiten en middelen van het Departement Omgeving voor:

  • het omgevingsonderzoek
  • milieu en gezondheid
  • bodembescherming
  • ondergrond (natuurlijke rijkdommen) en diepe ondergrond
  • de onderbouwing van de lange termijn plannen (bv. het Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen)
  • monitoring en evaluatie
  • coördinatie van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) (opent in nieuw venster), het ontsluiten van data en informatie met betrekking tot bodem, geologie, delfstoffen en geothermie via de verschillende tools die DOV aanbiedt.