Algemene contactgegevens

Adres

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Arenberggebouw

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Routeplanner
Telefoon
02 552 69 00
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Website
http://www.vlaanderen.be/regering

Bevoegdheden

is bevoegd voor

  • het beleidsveld Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid
  • het beleidsveld Gelijke Kansen en Integratie en Inburgering
  • het beleidsveld Interne Dienstverlening van de Vlaamse overheid, met uitzondering van de facilities en de ICT