Definitie

Een bijzondere vorm van geregeld vervoer is geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers (dit wil zeggen met uitsluiting van andere reizigers), met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf bepaalde haltes reizigers mogen worden opgenomen of afgezet. We spreken van vervoer voor eigen rekening als daarenboven voldaan wordt aan volgende extra voorwaarden :

 • de vervoersactiviteit vormt voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon een niet-winstgevende, niet-commerciële, bijkomende activiteit;
 • de gebruikte voertuigen zijn eigendom van de natuurlijke persoon of rechtspersoon óf langdurig ter beschikking staan (bewijs van aankoop op afbetaling of lease-overeenkomst);
 • de voertuigen worden bestuurd door de natuurlijke persoon of door een personeelslid van de rechtspersoon.

Attest aanvragen

Als u als school/instelling/bedrijf/club zelf het vervoer wil organiseren en u voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, vraagt u een attest aan. Het attest voor geregeld bijzonder vervoer voor eigen rekening geeft u de toestemming om dat type vervoer te organiseren.

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in

 • Stap 2

  Bezorg de documenten

  Bezorg het formulier, de reisweg en de ritten aan de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat kan via het e-mailadres personenvervoer@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).​​.

 • Stap 3

  Beslissing

  De minister beslist over de toekenning van het attest binnen een termijn van 1 maand. Ten laatste na afloop van die termijn wordt u binnen 10 dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.

 • Stap 4

  Attest wordt afgeleverd

  Opgelet: het attest moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

 • Stap 5

  Geldigheid van de vergunning

  Het attest is maximaal 5 jaar geldig.

Welke soorten voertuigen?

Voor vervoer voor eigen rekening is het aantal zitplaatsen in het voertuig niet van belang, zodat ook een personenwagen en een minibus onder bovengenoemde regelgeving valt.

FAQ over de regels