Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof, boven op het gewone ouderschapsverlof.

Voorwaarden

  • U moet ouder (of pleegouder of adoptieouder) zijn van minstens 1 kind tot 12 jaar of een kind met een handicap.
  • U moet minstens 1 maand verbonden zijn met uw werkgever.
  • U kunt het corona-ouderschapsverlof alleen deeltijds opnemen. Er zijn twee mogelijkheden:
    • U werkt voltijds en onderbreekt met 1/5.
    • U werkt voltijds of minstens 75 procent en onderbreekt tot 1/2 van een voltijdse betrekking.
  • Ook een flexibele opname in 1 of meer verschillende periodes van 1 week of 1 maand is mogelijk.
  • Sinds 1 juli kunnen ook de alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind naast een 1/5 en halftijds corona-ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen.

Meer informatie vindt u op de website van de RVA ((opent in nieuw venster)). U kunt ook contact opnemen met de RVA ((opent in nieuw venster)) of de FAQ over het corona-ouderschapsverlof (PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen.

Periode

Het corona-ouderschapsverlof kon opgenomen worden van 1 mei tot en met 30 september 2020.

Uitkering

De (bruto) onderbrekingsuitkeringen zijn ongeveer een kwart hoger dan de uitkeringen voor het gewone ouderschapsverlof.

Zelfstandigen

Ook zelfstandigen hebben recht op een vorm van corona-ouderschapsverlof. Neem daarvoor contact op met uw socialeverzekeringsfonds.

Aanmoedigingspremie

Er wordt geen aanmoedigingspremie toegekend boven op het corona-ouderschapsverlof.