Cookiebeleid van Agentschap Informatie Vlaanderen

Agentschap Informatie Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88 bus 30, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres redactie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Agentschap Informatie Vlaanderen (verder ‘AIV’) vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar AIV-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. AIV wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op AIV-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst AIV u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. AIV wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. AIV heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle 'AIV-onlinediensten', met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die AIV aanbiedt en die toegang geven tot AIV-content.

AIV kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante AIV-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Instructies vindt u op de website van de maker van uw browser:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die AIV op haar websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Reverse proxy

 • Naam van cookie: VOGANONUSER
 • Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
 • Website: www.vlaanderen.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur

Monitoring uptime website

 • Naam van cookie: JSESSIONID
 • Doel: monitoring uptime van Vlaanderen.be via de tool New Relic (https://newrelic.com/)
 • Website: www.vlaanderen.be
 • Cookie(s) geplaatst door: .nr-data.net
 • Ontvangers van de gegevens: New Relic (https://newrelic.com/)

Bestellen Publicaties Vlaamse overheid

 • Namen cookies: ebl_shop_cart_content, SESS81578e3a8fc91fe2ace2c4eb51b56688
 • Doel: Bijhouden winkelmandje met bestelde publicaties en succesvol afhandelen van het bestel- en betalingsproces
 • Website: http://ebl.vlaanderen.be/cart
 • Cookie(s) geplaatst door: vlaanderen.be
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid

Meten van gebruikersbezoek

 • Namen van cookies: _ga, _gid, _gat en _umtz, _umta en gaClientId
 • Doel: Het gebruikersbezoek op Vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde gemeten om het informatieaanbod op Vlaanderen.be te optimaliseren. De analytics cookies wordt via de Global header en footer widget op Vlaanderen.be geplaatst. De global header en footer zijn de horizontale balken die u boven- en onderaan deze website vindt. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen

 • Website: www.vlaanderen.be
 • Cookie(s) geplaatst door: De analytics cookies worden geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en niet rechtstreeks door Google.com. Het Widgets-platform maakt hiervoor gebruik van het Google analytics object om zelf ClientID's aan te maken.
 • Ontvanger(s) van de gegevens: Google
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Gegevens op Mijn Burgerprofiel