Categorie 1: Ruwbouw - structurele elementen van de woning

 • funderen van de muren
 • afbreken van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren
 • aanbrengen van gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding
 • behandeling van muren tegen optrekkend vocht
 • behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • behandeling van de muren tegen huiszwam.
 • afbreken van bestaande draagvloeren
 • opbouw van draagkrachtige vloerelementen, funderingsplaten en dekvloeren ('chape')
 • behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds
 • aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning.

Gevelisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de gevel (nieuwe muren, aanbrengen van gevelbekleding, ...) worden uitgevoerd.

Zoldervloerisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de zoldervloer (opbouw) of aan het dak (zie categorie 2) worden uitgevoerd.

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, vloerbekleding.

Categorie 2: Dakwerken

Volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren en de opbouw van draagkrachtige elementen
 • behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten
 • vernieuwing van de waterdichte bedekking (dakpannen, leien, roofing, onderdak, ...)
 • aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, dakkapellen, lichtkokers, lichtkoepels en schouwen
 • natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van het dak.

Dakisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de dakstructuur (opbouw of vervanging) worden uitgevoerd.

Zoldervloerisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de dakstructuur (opbouw of vervanging) of aan de zoldervloer (zie categorie 1) worden uitgevoerd.

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken.

Categorie 3: Buitenschrijnwerk

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: vervanging en/of plaatsing van ramen en buitendeuren (opgelet: niet enkel vervanging van de beglazing). Samen met deze werken komt ook de plaatsing van rolluiken en de afwerking langs binnen- en buitenkant in aanmerking.

Opgelet:

 • De beglazing van ramen (en eventueel deuren) moet worden vervangen door isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K (opgelet: maximaal 1,0 W/m²K voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1 september 2019).
 • Voor schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016 (plaatsingsdatum factuur) gelden de ventilatievoorwaarden uit het Energiebesluit van 19/11/2010 (pdf) (PDF bestand opent in nieuw venster). Dat betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen (alle lokalen behalve keuken, badkamer en wc) moet worden gegarandeerd door ventilatieroosters in de ramen of door een ventilatiesysteem in de woning van het type B of D. Een apart ventilatiesysteem komt niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan garagepoorten
 • vervanging of plaatsing van een veranda of onderdelen ervan
 • schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen.

Categorie 4: Technische installaties

A. Centrale verwarming

 • Plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen of centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming.
  Opgelet: Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is het Europees label B of A vereist. De Europese labels vervangen de Belgische labels HR+, HR Top (aardgas), Optimaz en Optimaz-elite (stookolie).
 • Samen met de plaatsing of de vervanging van de centraleverwarmingsketel komen ook in aanmerking:
  • alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming
  • alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand. Bijvoorbeeld: werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming.
 • Plaatsing van CO- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen
 • elektrische verwarming (accumulatoren).

B. Elektrische installatie

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan.

Komen niet in aanmerking:

 • installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

C. Sanitair

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen ook volgende werken in aanmerking:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water;
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
 • een tweede badkamer of toilet
 • betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

Werken die NIET in aanmerking komen voor de Renovatiepremie

Vervangingsbouw

Vervangingsbouw of hernieuwbouw (een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen), komt niet in aanmerking voor de premie.

Voor vervangingsbouw geldt in sommige gemeenten een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw. In de andere gemeenten kunt u in aanmerking komen voor een sloop- en heropbouwpremie.

Werken voor afwerking

Bepaalde interieurwerken (bv. vloerbekleding, wandtegels, plinten, binnendeuren, tweede badkamer of toilet) komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Isolatie van vloeren en kelders

Enkel zoldervloerisolatie komt in aanmerking (zie categorie 2). Het plaatsen of vervangen van vloerisolatie en kelderisolatie komt niet in aanmerking. Voor die isolatiewerken zijn andere premies voorzien.

Uitbreiding van de woning?

Een uitbouw (bijkomend volume) kan in aanmerking komen voor een renovatiepremie. Dat geldt niet voor veranda's of andere afzonderlijke constructies waarvan de dakbedekking overwegend transparant is en de toegevoegde wanden overwegend beglaasd zijn.

Vergunning

Bij vergunningsplichtige werken, zoals het ombouwen van een bestaand gebouw of de realisatie van een nieuwe woning in een bestaand gebouw, moet u een stedenbouwkundige vergunning hebben. De werken moeten altijd voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet.