Overschakelen gebeurt op uw eigen kosten. De prijs kan verschillen per netbeheerder. Vraag dit na bij uw netbeheerder (opent in nieuw venster).

De digitale meter zal vanaf 1 juli 2019 prioritair geïnstalleerd worden bij zonnepaneleneigenaars. Mogelijks is het voor zonnepaneleneigenaars dus niet meer interessant om over te schakelen op eigen kosten.

Wanneer overschakelen?

U schakelt als zonnepaneeleigenaar best over naar een andere tariefmethode, een andere energieleverancier,... samen met uw jaarlijkse meteropname.
Waarom? Uw zonnepanelen produceren meer dan 70% van de totale jaarproductie tussen april en september. Het verbruik is echter veel evenwichtiger verdeeld over het jaar.

  • Overschot in de zomer: productie > verbruik
    In de zomer produceren uw zonnepanelen meer en verbruikt u minder. De teller draait terug en u bouwt een ‘reserve’ op. Uw meterstand zal na de zomer lager zijn dan ervoor.
  • Tekort in de winter: verbruik > productie
    In de winter is het donkerder en produceren zonnepanelen minder. Uw verbruik gaat wat omhoog (de lampen branden meer en de tv staat vaker aan). De teller zal dus vaker vooruit dan achteruit draaien en eindigt na de winter hoger dan ervoor.

U hebt dus een volledig jaar nodig om optimaal te profiteren van het voordeel van een terugdraaiende teller. Dan kan het overschot in de zomer zo goed mogelijk het tekort in de winter compenseren.

Overschakelen op een ander moment

Verandert u van leverancier of van tariefperiode op een ander moment dan bij de jaarlijkse meteropname, dan wordt op basis van de meterstanden op dat moment een tussentijdse factuur opgemaakt. Elk negatief saldo wordt op dat moment afgerond naar 0 kWh. U hebt dan dus niet langer de mogelijkheid om een overschot van de zomer, op te gebruiken in de wintermaanden of omgekeerd.
U schakelt daarom best over op het moment van de jaarlijkse meteropname door uw netbeheerder.

Als een tussentijdse factuur wordt opgemaakt op initiatief van uw netbeheerder, bijvoorbeeld omdat uw facturatiemeter kapot is gegaan of omdat uw netbeheerder op zijn initiatief een digitale meter bij u plaatst, dan moet de netbeheerder ervoor zorgen dat u toch nog een volledig jaar kan genieten van uw terugdraaiende teller.

Voor meer informatie neem contact op met uw netbeheerder Fluvius.