Gebruikerstoelating

Gebruikerstoelating

Voor u in België personenvervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan negen personen te vervoeren, moet u eerst een gebruikerstoelating op zak hebben. U moet toegelaten worden tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. De toelating is een federale bevoegdheid. Op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vindt u meer informatie over deze toelating (opent in nieuw venster).

Soorten personenvervoer

Vervoer voor eigen rekening

Het vervoer kan gebeuren voor eigen rekening zonder commerciële doeleinden, op een regelmatige of onregelmatige basis. U moet in het bezit zijn van een attest wegvervoer voor eigen rekening.

Taxidiensten

Wilt u een taxidienst beginnen, dan hebt u hiervoor een vergunning voor het uitbaten van een taxidienst nodig.
Wanneer een voertuig van uw dienst tijdelijk onbeschikbaar is en u dit wilt vervangen, dan moet u hiervoor een machtiging voor tijdelijke vervanging van een voertuig voor personenvervoer aanvragen.

Bijzondere vormen van geregeld vervoer (leerlingenvervoer, bedrijfsvervoer, ...)

Een school/instelling/bedrijf/club wil een beroep doen op een externe professionele vervoerder. Of een externe professionele vervoerder wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club. Om dit soort bijzondere vormen van geregeld vervoer te organiseren, hebt u een overeenkomst of een vergunning voor bijzondere vormen van geregeld vervoer nodig.

Grensoverschrijdend personenvervoer

Als u grensoverschrijdend personenvervoer op een regelmatige basis wilt organiseren, moet u een vergunning organiseren grensoverschrijdend geregeld vervoer hebben.