Gebruikerstoelating

Gebruikerstoelating

Voor u in België personenvervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan negen personen te vervoeren, moet u eerst een gebruikerstoelating op zak hebben. U moet toegelaten worden tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. De toelating is een federale bevoegdheid. Op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vindt u meer informatie over deze toelating.

Soorten personenvervoer

Vervoer voor eigen rekening

Het vervoer kan gebeuren voor eigen rekening zonder commerciële doeleinden, op een regelmatige of onregelmatige basis. U moet in het bezit zijn van een attest wegvervoer voor eigen rekening.

Taxidiensten

Wilt u een taxidienst beginnen, dan hebt u hiervoor een vergunning voor het uitbaten van een taxidienst nodig.
Wanneer een voertuig van uw dienst tijdelijk onbeschikbaar is en u dit wilt vervangen, dan moet u hiervoor een machtiging voor tijdelijke vervanging van een voertuig voor personenvervoer aanvragen.

Verhuurdienst van voertuigen met bestuurder

Als u een dienst wilt starten die voertuigen met een bestuurder verhuurt, moet u een vergunning voor het uitbaten van een verhuurdienst van voertuigen met bestuurder aanvragen. Deze vergunning wil de kwaliteit van de aangeboden verhuurdienst veilig stellen. Voor elke opdracht die u uitvoert voor een klant, moet er ook steeds een overeenkomst opgesteld worden. U kunt wel gebruik maken van een kaderovereenkomst verhuurdienst voertuigen met bestuurder.

Wanneer een voertuig van uw dienst tijdelijk onbeschikbaar is en u dit wilt vervangen, dan moet u hiervoor een machtiging voor tijdelijke vervanging van een voertuig voor personenvervoer aanvragen.

Bijzondere vormen van geregeld vervoer (leerlingenvervoer, bedrijfsvervoer, ...)

Een school/instelling/bedrijf/club wil een beroep doen op een externe professionele vervoerder. Of een externe professionele vervoerder wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club. Om dit soort bijzondere vormen van geregeld vervoer te organiseren, hebt u een overeenkomst of een vergunning voor bijzondere vormen van geregeld vervoer nodig.

Grensoverschrijdend personenvervoer

Als u grensoverschrijdend personenvervoer op een regelmatige basis wilt organiseren, moet u een vergunning organiseren grensoverschrijdend geregeld vervoer hebben.