Aan de hand van een beslissingsboom ((opent in nieuw venster)) kunt u gemakkelijk uitmaken tot welke categorie van personenvervoer uw activiteit behoort.

Geregeld personenvervoer

Er is sprake van geregeld vervoer als:

  • het vervoer met een bepaalde regelmaat wordt georganiseerd;
  • het vervoer een specifiek traject aflegt;
  • het vervoer langs vooraf vastgestelde halteplaatsen rijdt.

Geregeld personenvervoer dat voor iedereen toegankelijk is

Geregeld personenvervoer dat alleen voor een bepaalde categorie reizigers toegankelijk is

Deze vorm van geregeld personenvervoer is ook bekend onder de noemer bijzonder vervoer. Dat vervoer is alleen toegankelijk voor bepaalde groepen reizigers zoals leerlingen, werknemers, sportclubs …

Ongeregeld personenvervoer

Er is sprake van ongeregeld vervoer als:

  • de klant de bestemming bepaalt;
  • het vervoer niet langs een vast traject rijdt;
  • het vervoer niet langs vaste haltes rijdt.