Uit die studie blijkt dat er geen PFAS worden gemeten in groenten en fruit – met uitzondering van een laag gehalte PFOA in 1 staal bloemkool. Voor dierlijke producten (vlees, melk, eieren), worden in een beperkt aantal stalen meetbare concentraties PFAS gevonden, en dat alleen voor producten van dieren die buiten lopen.

De gemeten waarden zijn vergelijkbaar met de waarden die de Europese voedingsautoriteit EFSA rapporteerde als achtergrond. Deze meetwaarden zijn vergelijkbaar met ons omringende landen. Ze veroorzaken geen gezondheidsrisico maar tonen wel aan dat PFAS-verontreiniging ook kan voorkomen op onverdachte plaatsen. Tegelijk zien we dat de voedingsmiddelen die in Vlaanderen worden aangeboden in de handel veilig kunnen worden geconsumeerd.

Deze studie past in een groter geheel van metingen rond achtergrondwaarden, (ook water, lucht, bodem…) waarvan we tijdens de eerste helft van 2022 een ruimer beeld verwachten. Ook in het verleden werden dergelijke metingen verricht. Kenmerkend is dat we nu beschikken over betere meetinstrumenten, waardoor ook veel kleinere hoeveelheden PFAS kunnen worden gemeten, die vroeger onder de radar zouden zijn gebleven.