Op basis van de huidige waarden en de afstand tot bewoning wordt het niet nodig geacht om momenteel voorzorgsmaatregelen te treffen.