Medisch en milieukundige humane biomonitoring

Humane biomonitoring is een methode die de inwendige blootstelling aan milieuvervuilende stoffen meet in het menselijk lichaam. Medisch en milieukundige humane biomonitoring betekent dat die resultaten gekoppeld worden aan gedetailleerde milieumetingen, meetgegevens van andere deelnemers aan het onderzoek en/of aan het langdurige onderzoek naar gezondheidseffecten. Alleen met grote, goed bepaalde onderzoeksgroepen is het mogelijk om de relatie tussen PFAS-blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten te beoordelen.

Individuele bloedmetingen

Waarom zegt een bloedonderzoek bij 1 persoon weinig over de PFAS-vervuiling en eventuele gezondheidseffecten?

  • De ene persoon is gevoeliger voor PFAS-opname dan de andere.
  • Bloedresultaten zeggen weinig over wanneer iemand in contact kwam met PFAS.
  • De gezondheid van een persoon wordt beïnvloed door heel veel factoren.

Het bloedonderzoek naar PFAS is bijzonder complex. Er zijn in België maar 2 instellingen die zulke onderzoeken mogen doen: VITO en het academisch ziekenhuis van Luik.