Karl Vrancken: “Onderzoek toont aan dat PFAS algemeen verspreid is. We weten ook dat die fluorverbindingen niet vanzelf afbreken, en zich dus opstapelen. Kennis en wetenschappelijk inzicht van de risico’s en de verspreiding zijn essentieel om de gezondheidseffecten van PFAS-verontreiniging te beperken. Om PFAS uit te faseren in alle mogelijke processen is er een systemische en geïntegreerde aanpak nodig rond zowel milieu als volksgezondheid.”

In het rapport staan:

  • alle lopende PFAS-onderzoeken
  • aanbevelingen van de opdrachthouder
  • verdere planning van de aanpak van de PFAS-vervuiling.

Meer informatie: