Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed een onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in vis, garnalen, oesters, mosselen en lamsoor uit de Westerschelde, en berekende de hoeveelheid die volwassenen ervan mogen eten.

De algemene conclusie is dat u lamsoor onbeperkt kunt eten, maar dat u zelf gevangen vis, garnalen, oesters, mosselen uit de Westerschelde beter zo weinig mogelijk kunt eten.

De Westerschelde is géén productiegebied voor mosselen en oesters die u in de winkels en horeca vindt. Daarvoor gelden de maximale consumptiehoeveelheden dus niet. Er wordt in de Westerschelde wel beperkt commercieel gevist op garnalen. Maar het inschatten van mogelijke risico’s van het eten van commercieel gevangen garnalen valt buiten dit onderzoek.

Meer info: