De experts overlegden de haalbaarheid van uiteenlopende technieken: grond zeven en wassen, verontreiniging laten opnemen door planten, PFAS-vervuiling stabiliseren, … Conclusie van de bijeenkomst is dat sanering mogelijk is wanneer de capaciteit van de huidige, klassieke saneringstechnieken wordt uitgebreid en die technieken worden aangevuld met meer vernieuwende methodes.

PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken: “De sector heeft duidelijk aangetoond dat de saneringscapaciteit opgeschaald kan worden bij de bestaande installaties. Daarbij gaat het over het ontgraven van gronden en de fysicochemische reiniging, de belangrijkste saneringsoptie voor woonzones. Bovendien zijn een aantal innovatieve technieken - die soms nog in een pilootfase zitten en waar nog bijkomende ontwikkeling nodig is - zeker waardevol vooral met oog op verontreinigde industriële sites.”

De bijeenkomst werd georganiseerd door de PFAS-opdrachthouder, samen met het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders vzw (OVB), Zwijndrecht Gezond en OVAM.

Meer info