Tijdens de komende maanden gaat de Opdrachthouder voor de coördinatie van PFAS opnieuw intensief aan de slag met de vele belanghebbenden om de afspraken in het akkoord om te zetten in saneringsmaatregelen voor grond en grondwater en concrete compensatie voor de geleden schade.

Karl Vranken, Opdrachthouder voor de coördinatie PFAS licht toe: “Deze deal is een mijlpaal in het Zwijndrecht-dossier. Door het vele onderzoekswerk van het voorbije jaar beschikken we over goede handvaten. Waarschijnlijk is geen enkele regio in de wereld zo grondig in kaart gebracht op het vlak van PFAS als Vlaanderen, en we krijgen een steeds scherper beeld van de risico’s die persistente chemicaliën betekenen voor de verschillende aspecten van ons dagelijks leven, hoe we die kunnen vermijden en wat daarvan de kosten en gevolgen zijn.”

“We kunnen vanaf hier concreet aan de slag met sanering, en de verschillende slachtoffers van de verontreiniging krijgen nu het herstel en de aandacht die ze verdienen. Vanuit mijn eigen rol als brugfiguur engageer ik me om de partijen bij te staan me technische en wetenschappelijk advies in de uitwerking van de maatregelen die in de overeenkomst staan. Daarnaast kan ik als facilitator zorgen dat de belangen van de verschillende stakeholders evenwichtig aan bod komen bij het uitwerken van concrete regelingen.”

“Tijdens de voorbije maanden hebben we al een gelijkaardig project opgestart rond de tegemoetkoming van 3M voor het omzetverlies van de landbouwers in de regio. Ik ga me inzetten voor het halve jaar dat me nog rest van deze opdracht om deze deal om te zetten in de praktijk. Dat wordt nog een stevige opdracht: in overleg en interactie met alle stakeholders de juiste keuzes maken rond waterzuivering, bodemsanering, grondgebruik en een correcte vergoeding van de schade.”