Op donderdag 9 juni 2022 vond een een online infosessie over PFAS plaats voor lokale besturen en brandweerzones over de stand van zaken van de onderzoeken, de procedure rond no regret-maatregelen, de PFAS-verkenner en een getuigenis van de gemeente Roeselare.

Alle presentaties en de opname van het webinar zijn nu beschikbaar.