De opgravingen en verplaatsen van vervuilde grond op de Oosterweelwerf zorgt niet voor hogere concentraties PFAS in bodem en grondwater. In bepaalde werfzones wordt vervuilde grond weggenomen, in andere komen er ophogingen met grond die altijd minder vervuild is dan de grond waar die komt op te liggen. Op die manier zorgen uitlogingen niet voor verdere verspreiding van PFAS. Dat is het besluit van een experten-onderzoek door VITO.

Uit metingen en wetenschappelijke modellering van de verschillende soorten grondverzet over hoe deze impact hebben op de evolutie van de concentraties PFAS in het grondwater, wordt duidelijk dat deze concentraties sterker en sneller zullen afnemen vergeleken met wanneer er op die plaatsen niets zou gebeuren.

Meer lezen

Meer: