Het komende half jaar maakt opdrachthouder Karl Vrancken werk van:

  • een Vlaams Actieplan PFAS
  • opzetten van een PFAS-aanpak voor grote werven
  • overleg met de industrie over de uitfasering van PFAS
  • onderzoeksprojecten rond PFAS-vervuiling en sanering
  • stakeholderoverleg over de sanering van de verontreinigde grond rond 3M
  • de integratie van het PFAS-onderzoek en -overleg in de Vlaamse administratie.

Meer info: