Begin 2022 voerde de VMM een eerste oriënterende onderzoek uit om de diffuse PFAS-verspreiding in het ondiepe freatische grondwater in Vlaanderen na te gaan. De VMM onderzocht het grondwater van bijna 200 willekeurige ondiepe freatische putten op de aanwezigheid van 45 verschillende PFAS.

  • 17 van de 45 onderzochte PFAS werden gedetecteerd.
  • De norm van de drinkwaterrichtlijn (som 20 PFAS) wordt op 6% van de locaties overschreden. De strengere EFSA-risicogrens, die als richtwaarde op lange termijn wordt gezien wordt op 4 van de 10 locaties overschreden.
  • Er zijn locaties buiten de provincie Antwerpen waar geen enkele PFAS werden gedetecteerd.

Meer informatie