De nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn (EU 2020/2184) neemt PFAS op als ‘nieuwe’ drinkwaterparameter. De richtlijn moet ten laatste op 12 januari 2023 omgezet zijn in Vlaamse wetgeving.

Alle waterbedrijven organiseerden in 2021 op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een monitoringscampagne voor PFAS. Daarbij lichtten ze de volledige waterketen door van bron tot kraan en voerden ze metingen uit op alle relevante locaties. De monitoring hield dus rekening met de aanwezigheid van PFAS in het oppervlaktewater en grondwater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater, en in het drinkwater dat aan de klant wordt geleverd.