Geen verontreiniging in de omliggende landbouwgrond

Uit de resultaten van de bodemanalyses PFOS en PFOA voor de landbouwgrond te Kleine Brogel (Peer), blijkt alvast dat er geen verontreiniging aanwezig is in de genomen bodemstalen.

Ook in de grondwaterwinningsputten die in de buurt werden geanalyseerd, zijn geen verhoogde waarden vastgesteld.

Er werden wel licht verhoogde waarden gemeten in het oppervlaktewater van de Peerderloop en de Zandgroeve, maar niet in de mate dat hiervoor specifiek advies wordt voorzien rond bijvoorbeeld het laten grazen of drinken van runderen of andere dieren.

Enkel een grondwaterstaal op het terrein van de brandweer toont licht verhoogde meetwaarden. Bijkomende meetresultaten van grondwater, op de vliegbasis zelf, moeten nog binnenkomen. Het onderzoek dat de OVAM daarvoor uitvoert, loopt gelijktijdig met het beschrijvend bodemonderzoek dat Defensie uitvoert op de basis.

Geen specifieke no regret-maatregelen

Gezien de vervuiling van de betreffende beken beperkt blijkt, en zij niet onmiddellijk grenzen aan woongebied, worden geen bijzondere no regret-maatregelen voorzien voor omwonenden.

Het oppervlaktewater van de Peerderloop en de Zandgroeve waar de licht verhoogde waarden zijn gemeten, lenen zich in de praktijk niet om te zwemmen of om erin te vissen. Toch wordt voor alle zekerheid geadviseerd om beide te vermijden.