Afgebakende zones

1. Oude brandweerkazerne Dageraadstraat

De site van de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat in Mechelen is verontreinigd met PFOS en PFOA, maar de verontreiniging is minder uitgebreid dan verwacht. Dat bevestigt nieuw bodemonderzoek (28 juli 2021). Er zijn wel verhoogde concentraties in het grondwater gemeten. Daarom blijven de eerdere voorzorgsmaatregelen gelden en komt er bijkomend onderzoek.

Het bodemonderzoek is een opvolging van een eerder onderzoek in juni 2021 naar PFAS-concentraties in bodem -en grondwaterstalen.

Bodem
 • De 8 bodemstalen bevestigen dat de verontreiniging geconcentreerd is op de brandweerkazerne zelf.
 • In de tuinen in de buurt worden wel PFAS gemeten, maar die waarden blijven onder de bodemsaneringsnorm.
Grondwaterstalen
 • Ook in het grondwater zitten de hoogste concentraties alleen op de site van de brandweerkazerne.
 • 2 van de 4 grondwaterstalen in de privétuinen overschrijden de bodemsaneringsnorm. Het grondwaterstaal met de hoogste overschrijding bevindt zich het dichtste bij de brandweerkazerne.

De bewoners van de tuinen die zijn onderzocht, worden door het studiebureau gecontacteerd.

In de tuinen die boven de norm scoorden, doet een ander studiebureau een beschrijvend bodemonderzoek ((opent in nieuw venster)). Dat onderzoek moet toelaten om de verontreinigingspluim en het risico op verspreiding verder af te bakenen.

2. Chemours

Ook op de terreinen van de chemische fabriek van Chemours in Mechelen-Zuid (de voormalige site van DuPont de Nemours) werden sporen van PFAS-vervuiling aangetroffen.

 • Het onderzoek van de bodem biedt geruststellende resultaten. In de woonzone rond de terreinen van Chemours werd nergens een overschrijding van de norm voor woongebieden vastgesteld.
 • Uitzondering is een braakliggend, afgesloten terrein dat eigendom is van het bedrijf. Daar overschreden 2 stalen de norm. Oorzaak van die verontreiniging is een brandweeroefening met blusschuim in het verleden.

Er zijn wel verhoogde concentraties gevonden in het grondwater. Ook hier wordt het grondwater nog verder onderzocht via een beschrijvend bodemonderzoek ((opent in nieuw venster)).

Specifieke voorzorgsmaatregelen

In afwachting van de resultaten van het beschrijvende bodemonderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om de eerder aangekondigde voorzorgsmaatregelen te blijven volgen binnen een straal van 100 meter rond de brandweerkazerne van de Dageraadstraat en de Chemours-site.

 • Laat kinderen niet spelen op het onverharde terrein van de oude brandweerkazerne.
 • Het verharde terrein van de oude brandweerkazerne moet wekelijks met water schoongemaakt worden.

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, personen met verzwakt immuunsysteem, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of willen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelf geteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelf geteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten van andere oorsprong. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelf geteeld kleinvee: kippen, konijnen enz.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.
 • Eigen eieren en afval van groenten en fruit (zonder kluit) mogen in de huisvuilzak.

Water

 • Controleer of uw kraantjeswater afkomstig is van een waterput (= grondwater). Consumeer grondwater niet als drinkwater in de afgebakende zone. Gebruik het ook niet voor thee, koffie, ijsblokjes of de bereiding van maaltijden.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te besproeien of om een zwembad te vullen.
 • Gezondheidskundig is er geen probleem om eigen grondwater te gebruiken om bijvoorbeeld de auto te wassen, de oprit af te spuiten, wc door te spoelen,…

Grond en groenafval

 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval (takken en snoeisel) naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

Hygiëne

Pas een goede hygiëne toe:

 • Was uw handen, zeker voor de maaltijd.
 • Maak uw huis binnen en buiten schoon met water.

Meer info